Kedy, kde a čo

Nedeľné bohoslužby
Stretávame sa pravidelne o 8:00 v našich nových priestoroch (pozri mapu).

Biblické hodiny
Piatok o 18:30 prebieha štúdium biblie.